Diễn đàn dành cho chat
Hình của Quản trị Thành viên
Đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức hè 2018
Bởi Quản trị Thành viên - Thứ sáu, 22 Tháng sáu 2018, 12:03 AM
 

ĐĂNG KÝ THAM GIA LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC HÈ 2018

Lớp 10: (Lớp 9 vào 10)

- Số lượng: 20 học sinh

- Nội dung: 

  • Rà soát, củng cố lại kiến thức Hóa học THCS (Dành cho cả HS mất gốc kiến thức)
  • Chuẩn bị kiến thức chương trình Hóa học lớp 10

Lớp 11: 

- Số lượng: bổ sung 5 - 10 học sinh

- Nội dung: 

  • Rà soát, củng...
Đọc phần còn lại của chủ đề
(147 từ)